• แหวนยางรองรับแรงดัน

แหวนยางรองรับแรงดัน

.AS568 series ที่ใช้วัสดุ NBR 90 / FKM 90
.มีสินค้าคงคลังครบ

back-up-ring

Data Download

Back-up Ring Standard Size