• แหวนยางรองรับแรงดัน

● AS568 series ที่ใช้วัสดุ NBR 90
● มีสินค้าคงคลังครบ

img_27022014_140610_fnbfr.jpg

Data Download

Back-up Ring Standard Size