• ยางดีริง

ยางโอริงสำหรับภายในและภายนอกตามแบบของลูกค้า มีวัสดุให้เลือกมากมาย