• แผ่นยาง

● ยางใหม่ (ความหนา ≧ 0.20 มม.)
● ยางเสริมไฟเบอร์ (ความหนา ≧ 0.60 มม.)
● ยางที่ติดกับโลหะ
● ยางที่ติดกับเทฟลอน (PTFE)