• ปะเก็นวงแหวนอัดลูกสูบและซีลแพ็คกิ้ง

ปะเก็นวงแหวนอัดลูกสูบและซีลแพ็คกิ้ง

.กระบวนการอัด กระบวนการฉีด และกระบวนการกึ่งฉีดขึ้นรูป
.ตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ 7000 รายการแล้ว และมีเพิ่มใหม่อีก 30 รายการในแต่ละเดือน
.การใช้งานแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ และแบบหมุน