• ปะเก็นวงแหวนอัดลูกสูบและซีลแพ็คกิ้ง

● กระบวนการอัด กระบวนการฉีด และกระบวนการกึ่งฉีดขึ้นรูป
● ตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ 5000 รายการแล้ว และมีเพิ่มใหม่อีก 30 รายการในแต่ละเดือน
● การใช้งานแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ และแบบหมุน