วัตถุดิบจากผู้ขายชั้นนำ
เราคัดสรรวัตถุดิบจาก DuPont, 3M, Dow Corning, Nippon Zeon และ Bayer-Polysar

กราฟแสดงช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน

กราฟแสดงช่วงอุณหภูมิในการใช้งานนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ในสภาพการใช้งานจริง อาจมีส่วนประกอบบางอย่างที่ไม่สามารถใช้งานได้ถึงอุณหภูมิสูงสุดตามที่แสดงบนกร าฟ อย่างไรก็ตาม อาจทนอุณหภูมิสูงได้หากได้รับในเวลาสั้นๆ หรือเป็นพักๆ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

กราฟเปรียบเทียบการทนน้ำมันและความร้อน