โรงงานจีน

 china plant

ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ความเชี่ยวชาญในการผลิต และจุดสมดุลระหว่างต้นทุนและคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัดจะมีการเสนอราคาและผลิตจาก GMORS China โดยตรง

อีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ลูกค้าลดต้นทุนและช่วยให้ GMORS มีความสามารถในการแข่งขันในตลาด

GMORS China กำลังยกระดับขึ้นเรื่อยๆ และเราเชื่อมั่นว่าจะโยกย้ายโครงการต่างๆ จากไต้หวันมาที่นี่ได้มากขึ้น

ด้วยข้อได้เปรียบเรื่องต้นทุน เราจึงผลิตสินค้าราคาประหยัดที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือสูงมอบให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ ได้ ที่โรงงานแห่งนี้เราเน้นการสนับสนุนจาก GMORS Taiwan และตอนนี้ GMORS China ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้แล้วว่าเป็นโรงงานผลิตระดับมืออาชีพ ที่มีระบบบริหารคุณภาพอย่างครบวงจร การขยายกำลังการผลิตอีก 50% ในปี 2005 ไม่เพียงแต่ทำให้เราสามารถลดระยะเวลาในการทำงานลงและยังสามารถสนับสนุนสำนักงานใหญ่ที่ไต้หวัน ในกรณีที่ต้องการกำลังผลิตเพิ่มเติมได้ด้วย เรามุ่งมั่นให้บริการแก่คุณบนจุดสมดุลระหว่างต้นทุนและคุณภาพ
 

การควบคุมคุณภาพ


 

ในเรื่องการควบคุมคุณภาพนั้น ฝ่าย QC ที่มีประสิทธิภาพของบริษัททำหน้าที่ลดข้อบกพร่องและป้องกันชิ้นส่วนที่บกพร่องไม่ให้ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป จึงช่วยประหยัดเวลาและสร้างความมั่นใจในคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพด้านลักษณะภายนอกของชิ้นงานในขั้นตอนสุดท้ายเป็นหน้าที่ของระบบอัตโนมัติทั้งหมด ซึ่งรับประกันได้ด้วยระบบตรวจสอบ Basler 
ขั้นตอน/รายละเอียดในการทดสอบ
ระบบควบคุมคุณภาพของเราประกอบด้วย:
•การตรวจสอบวัสดุขาเข้า
•การทดสอบส่วนผสมแต่ละรุ่นด้วยเครื่อง Rheometer
•การตรวจสอบขนาดผลิตภัณฑ์ของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกและผลิตภัณฑ์ที่อบแล้ว
•การตรวจสอบลักษณะภายนอก 100% ด้วยตา
•การตรวจสอบขั้นสุดท้าย
•การตรวจสอบลักษณะภายนอกและขนาดด้วยระบบอัตโนมัติของระบบตรวจสอบBasler
•การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและตรวจรับรองประสิทธิภาพ
•ด้วยการบันทึกสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด PR, ECR, ECN จึงมั่นใจได้ว่าคุณภาพคือสิ่งที่กำหนดขึ้นมา ไม่ได้นำการตรวจสอบมาใช้เป็นแนวทางในการผลิต

นอกจากนี้เรายังมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ โดยฝ่าย QC จะหาข้อบกพร่องตั้งแต่จุดเริ่มต้น ดังนั้นเราจึงมีข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดว่าผู้ปฏิบัติงานในทุกกระบวนการจะต้องดำเนินการตรวจสอบด้วยตัวเองด้วย