ด้านอุตสาหกรรม

ความมุ่งมั่นของเราคือการจัดหาความต้องการส่วนประกอบของยางจากทั่วโลก เพื่อการสร้างความเจริญรุ่งเรืองของโลกของเรา