ประวัติบริษัท

2529 (A.D.1986)

 • Ge Mao Rubber เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยพี่น้องหกคนของตระกูลเนียน (Nien)

2537 (A.D.1994)

 • เริ่มส่งออกผลิตภัณฑ์ยางไปยังตลาดสหรัฐฯ โดยตรง

2539 (A.D.1996)

 • ก่อตั้งห้องปฏิบัติการ GMORS เริ่มออกสูตรผสมยางให้ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า

2540 (A.D.1997)

 • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO-9002 (โรงงานไต้หวัน)

2541 (A.D.1998)

 • ผ่านการรับรองมาตรฐาน QS-9000 (โรงงานไต้หวัน)

2543 (A.D.2000)

 • 3 ส่วนประกอบ (NBR, EPDM, ซิลิโคน) 70 Shore A, สีดำ ผ่านการรับรองของ NSF61 (น้ำดื่ม)

2544 (A.D.2001)

 • GMORS Lab ผ่านการรับรองของ CNLA
 • สร้างโรงงานในจีน เริ่มผลิตในเดือนตุลาคม 2001

2545~2546 (A.D.2002~2003)

 • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO-9000 & QS-9000 (โรงงานจีน) และการฝึกอบรม Six Sigma สำหรับ Green Belt

2547~2548 (A.D.2004~2005)

 • EPDM 70 Shore A, สีดำ ที่ผ่านการรับรองของ WRAS (น้ำดื่มของสหราชอาณาจักร)
 • ผ่านการรับรองมาตรฐาน TS-16949 ทั้งโรงงานไต้หวันและจีน

2549 (A.D.2006)

 • GMORS Lab ผ่านการรับรองของ TAF (CNLA)
  (ความสามารถที่ผ่านการรับรองในการพัฒนาสูตรและทดสอบได้หลายครั้ง)

2550 (A.D.2007)

 • ติดตั้ง GC Mass (Gas Chromatograph Spectrometer) เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสาร

2551 (A.D.2008)

 • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO-13485 (รับรองระบบคุณภาพระหว่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ (ชนิดไม่ฝังในร่างกาย))
 • ผ่านการรับรองมาตรฐาน AS-9100 (รับรองระบบคุณภาพระหว่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมการบิน)

2552 (A.D.2009)

 • อัพเดทระบบ ERP ไปยัง SAP ERP

2553 (A.D.2010)

 • สร้างห้องปลอดเชื้อในโรงงานไต้หวันและจีนให้ตรงตามข้อกำหนดพิเศษว่าด้วยระดับความสะอาดของลูกค้า OEM
 • ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการประเมินคุณภาพการฝึกอบรม TTQS (สำหรับองค์กร)
 • โรงงานไต้หวันดำเนินแผนงาน 5S และ TPM (Total Productive Maintenance)
 • Began to implement PLM system. (Product Lifecycle Management)

2554 (A.D.2011)

 • ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประเมินคุณภาพการฝึกอบรม TTQS (สำหรับองค์กร)
 • โรงงานไต้หวันดำเนินแผนงาน Lean Production (ฝ่ายผลิต) และ TQM (Total Quality Management) (ฝ่ายรับรองคุณภาพ)
 • โรงงานจีนใช้ 5S และเริ่มนำห่วงโซ่อุปทานมาใช้ในการนำเสนอ 5S
 • โรงงานจีนดำเนินแผนงาน TPM (Total Productive Maintenance)

2555 (A.D.2012)

 • GMORS ได้รับรางวัล Taiwan Quality Product Gold Brand จาก สมาคมผู้ผลิตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (R.O.C Fine Manufacturer Association)
 • จี้เม่าแห่งประเทศไทยเริ่มเข้าร่วมทีมฝ่ายผลิต
 • มีการจัดงานมอบรางวัลพนักงานต้นแบบครั้งแรก (GMORS Model Employee Award) ถูกจัดขึ้นปลายเดือนเมษายน
 • Raw material and tool warehouse in GMORS Thailand for excellent process management.
 • บริษัทจี้เม่า ได้ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ G-TIMES
 • ISO/TS 16949:2009 certified for Thailand plant.

2556 (A.D.2013)

 • โรงงานจี้เม่าในไต้หวันต่ออายุใบรับรอง TS-16949 ใบรับรองมีอายุ 3 ปี
 • Input eHRD system. (education & human resource development )
 • มีการใช้งานระบบการแจ้งสต็อคออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเรียกว่า Build to Stock (BTS) เพื่อตอบสนองและอัพเดทความต้องการของลูกค้าสำหรับสินค้าที่เป็นรายการมาตรฐานได้ทุกเวลา
 • GMORS first video, the brief introduction to understand us.
 • The character of GMORS: G-MAN is created. The video 「G-MAN MISSION」 shows how G-MAN solves the sealing problems in different markets.

2557 (A.D.2014)

 • GMORS Taiwan obtained ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007 certificates, and GMORS China obtained ISO 14001:2004 certificate to protect employees’ healthy and safety, and guarantee an eco-friendly environment for sustainable development.
 • โรงงานจี้เม่าในไต้หวันเริ่มมีการใช้ระบบ MES มีจุดมุ่งหมายกับกระบวนการผลิต ซึ่งระบบ MES ให้การกำกับดูแลแบบ real-time มีการติดตามขอบเขตการผลิตอย่างถูกต้อง ลดความผิดพลาดของมนุษย์ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
 • Create charitable trust to help the social vulnerable groups.

2558 (A.D.2015)

 • MES system in GMORS China. MES provide real-time supervision, track every production scope accurately, decrease human mistakes and increase production efficiency.
 • To implement Six Sigma black belt to develop the qualified personnel, there were 7 persons get this qualifications.

2559 (A.D.2016)

 • GMORS First APP : O-Ring Master, .it provides the most detailed O-Ring sizes data in the market.
 • GMORS website on mobile device is running on the internet.

2560 (A.D.2017)

2561 (A.D.2018)

 • JUN. GMORS Material Master APP is ONLINE! GMORS new app give you the materials recommendation for your O-Ring application, based on the working temperature and medium of working environment.
 • MAY.-AUG. GMORS Taiwan and Thailand has passed the IATF 16949:2016 certification and strives to provide satisfactory products to customers worldwide in automotive industry.
 • Introduce FTIR for further material analysis.

2562 (A.D.2019)

 • Established a B2B EDI (Electronic Data Interchange) platform in support of customer electronic data exchange. This will save transaction processing time for both parties and enable exchange process verification and data security.
 • Awarded TTQS training quality assessment (Enterprise Version) silver Medal.