ข้อมูลบริษัท

GMORS Rubber -  ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งและพร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นับจากปี 1986 เป็นต้นมา GMORS เป็นผู้นำด้านการผลิตส่วนประกอบยางในไต้หวัน ผลิตภัณฑ์ของ GMORS มีชื่อเสียงในด้านนวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมน้ำดื่ม อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์สำหรับอาหารและยา อุตสาหกรรมด้านสุขอนามัย และการใช้งานในระดับต่างๆ ทางอุตสาหกรรม เรามีพันธกิจที่เป็นแรงกระตุ้นให้มุ่งมั่นทำงานเพื่อให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้นซึ่ง GMORS จะก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่ดีที่สุดระดับโลก

เมื่อย่างเข้าศตวรรษที่ 21 GMORS Rubber มุ่งมั่นจะผลิตสินค้าให้มีราคาเหมาะสม มีคุณภาพสูง และมีบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมทุกประเภท เรามีเป้าหมายว่าจะต้องเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดของคุณในระดับโลกสำหรับผลิตภัณฑ์ยาง เราอาจจะมาช้าไปสำหรับการมีส่วนร่วมในธุรกิจที่ผ่านมาของคุณ แต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และเชื่อมั่นว่า GMORS จะเป็นพันธมิตรที่เหมาะสมสำหรับอนาคตของคุณ