ข้อความจากผู้บริหาร

management-message.jpg

วัตถุประสงค์ของผู้จัดการทั่วไป

 • ไม่คิดที่จะหยุดก้าวหน้าทั้งการให้บริการลูกค้าให้เป็นที่น่าพึงพอใจและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • มีความร่วมมืออย่างเต็มที่และมีการเติบโตร่วมกันกับซัพพลายเออร์ชั้นเยี่ยมและการกลั่นเทคนิคระดับมืออาชีพส่งต่อให้ผู้อื่นก้าวไปสู่ตำแหน่งผู้นำและรักษาอุปทานที่มั่นคงให้กับความต้องการ
 • เรามีพันธกรณีต่อพนักงานและสังคมไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยให้กับเพื่อนร่วมงานระบบงานสวัสดิการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่จะเติบโตไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้ในขณะที่มีความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน
 • อุทิศเพื่อการกุศลและสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อนำมาซึ่งการดูแลที่อบอุ่นต่อสังคม
 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเราในอุตสาหกรรมยางและซีลทั่วโลกและกลายเป็นพันธมิตรที่ยาวนานและน่าเชื่อถือที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ซัพพลายเออร์ พนักงาน และผู้ถือหุ้น

เป้าหมายระยะยาว

 • ให้ความสำคัญกับลูกค้าและให้บริการที่คลอบคลุมและทันเวลาเพื่อทำให้เราเป็นผู้จัดจำหน่ายชั้นนำระดับโลก
 • ปลูกฝังความสามารถผ่านการวางแผนอาชีพของพนักงานและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังนำความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้นำและความสามารถในการตอบโต้ต่อปัญหาโดยโครงการ Lean 6 Sigma
 • จุดมุ่งหมายที่สายการผลิตอัตโนมัติและโครงสร้างการพัฒนาที่ดีของการไหลของข้อมูลภายในเพื่อให้บรรลุในอนาคต "อุตสาหกรรม 4.0"
 • ใช้ประโยชน์จากข้อมูลการผลิตอันมหาศาลและประสบการณ์หลังจากการวิเคราะห์เพื่อสร้างระบบรวมซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง
 • เป็นซัพพลายเออร์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในด้าน O-Ring เพื่อทุกความต้องการจากลูกค้า
 • สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นมิตรและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสวัสดิการของพนักงานและบรรลุเป้าหมายในการ "การพัฒนาและความสุขขององค์กรที่ยั่งยืน"