สารกึ่งตัวนำ

ผลิตภัณฑ์ Perfluoroelstomer ของบริษัทจี้เม่า มีอยู่ในกระบวนการผลิตเวเฟอร์ซิลิคอนซึ่งมีการทำงานร่วมกันก๊าซกระบวนการที่ครอบคลุม ความคงที่ของความร้อนและป้องกันความเสี่ยงของ outgassing และโลหะปนเปื้อน อุปกรณ์ SEMI ตัวหลักๆ OEMs ได้ให้การรับรองผู้ผลิต