โรงงานไต้หวัน

taiwan plant 
ด้วยแนวคิดในการสร้างความแตกต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์ โรงงานแต่ละแห่งจึงดำเนินงานโดยใช้ความสามารถหลักของตนเองเพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า

GMORS Taiwan (สำนักงานใหญ่) มุ่งเน้นเรื่องความสามารถในการแข่งขันด้าน R&D ความสามารถของห้องปฏิบัติการ และข้อได้เปรียบที่เป็นรูปธรรม ด้วยการประสานงานอย่างใกล้ชิดของทีมงานจากฝ่ายต่างๆ เราภาคภูมิใจที่ได้ส่งมอบแม่พิมพ์ชั้นเลิศ สูตรผสมที่ให้ผลผลิตประสิทธิภาพสูงซึ่งออกแบบเฉพาะตามความต้องการ และระบบบริหารเวลาทำงานของ JIT ด้วยแรงศรัทธาของลูกค้าทั่วโลก เราจึงมีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติมในสายการผลิตแต่ละเดือนอย่างน้อย 100 ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่เพียงแต่ได้มาตรฐานเท่านั้น แต่ยังตรงตามข้อกำหนดที่ออกแบบเฉพาะด้วย ในแต่ละเดือนเรายังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มเติมอีกกว่า 100 ผลิตภัณฑ์

นอกเหนือจากการมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและใช้เทคโนโลยีสูงแล้ว เรายังมีชื่อเสียงในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์และโครงการที่ซับซ้อนให้บรรลุผลสำเร็จได้ ในขณะที่ผู้ผลิตรายอื่นไม่สามารถทำได้ และจากความสามารถในการพัฒนา R&D และห้องปฏิบัติการของเรา สำนักงานใหญ่ของ Gmors Taiwan ยังให้การสนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้แก่โรงงานจีนไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิดจุดสมดุลระหว่างต้นทุนและคุณภาพการวิจัยและพัฒนา


 • การวิจัยและพัฒนา
  • การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ (เครื่องกัด 3 แกน, เครื่องกัด 5 แกน, EDM, CNC ความเร็วสูง, รางเลื่อน)
  • การออกแบบสูตรผสม, การทดลองผสมและการทดสอบคุณสมบัติเชิงกายภาพและการใช้งาน
  • การทดลองฉีดขึ้นรูปเพื่อรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (คุณสมบัติเชิงกายภาพและมิติที่ถูกต้อง) และการกำหนดมาตรฐานการผลิต
  • การกำหนดมาตรฐาน BOM และกระบวนการ (ดำเนินงานผ่านการบริหารโครงการ) สำหรับฝ่ายผลิต
  • การวิเคราะห์ต้นทุน
 • การพัฒนาอุปกรณ์
  • อุปกรณ์ใหม่ๆ สำหรับพัฒนา ทดสอบ และฝึกอบรมตามข้อกำหนดของลูกค้า
  • การพัฒนาอุปกรณ์ประกอบยานยนต์เพื่อประหยัดค่าแรง
  • การพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือใหม่เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงานด้วยมือ
 • การพัฒนาและฝึกอบรมด้านไอที เพื่อเก็บ "องค์ความรู้" การเปลี่ยนแปลงด้านวิศวกรรม (จาก PR, ECR, ECN) และ KM และจัดทำธนาคารข้อมูลไว้ใช้ในการวิจัยและพัฒนาครั้งต่อไป
 • วัสดุที่มีความเที่ยงตรงสูง ใช้เทคโนโลยีสูง และมีความซับซ้อนสำหรับการผลิตต่อเนื่อง


ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ Gmors ได้รับการรับรองจาก TAF (ระบบห้องปฏิบัติการ) และผู้เชี่ยวชาญด้านห้องปฏิบัติการของเราเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทำงานในทีมระดับมืออาชีพได้ เราใช้วัสดุจากผู้ขายชั้นนำ อาทิ Dupont, Dow Corning, Shin Etsu, Bayer-polysar เป็นต้น และเรายังเป็นผู้ใช้วัสดุรายใหญ่ที่สุดของ Chemours genuine viton™ ในเอเชียด้วย ด้วยการใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติดีที่สุดจากผู้ขายที่น่าเชื่อถือที่สุด จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรา  
 

การควบคุมคุณภาพ ในเรื่องการควบคุมคุณภาพนั้น ฝ่าย QC ที่มีประสิทธิภาพของบริษัททำหน้าที่ลดข้อบกพร่องและป้องกันชิ้นส่วนที่บกพร่องไม่ให้ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป จึงช่วยประหยัดเวลาและสร้างความมั่นใจในคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพรการตรวจสอบคุณภาพด้านลักษณะภายนอกของชิ้นงานในขั้นตอนสุดท้ายเป็นหน้าที่ของระบบอัตโนมัติทั้งหมด ซึ่งรับประกันได้ด้วยระบบตรวจสอบ Basler 

ขั้นตอน/รายละเอียดในการทดสอบระบบควบคุมคุณภาพของเราประกอบด้วย:

 • การตรวจสอบวัสดุขาเข้า
 • การทดสอบส่วนผสมแต่ละรุ่นด้วยเครื่อง Rheometer
 • การตรวจสอบขนาดผลิตภัณฑ์ของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกและผลิตภัณฑ์ที่อบแล้ว
 • การตรวจสอบลักษณะภายนอก 100% ด้วยตา
 • การตรวจสอบขั้นสุดท้าย
 • การตรวจสอบลักษณะภายนอกและขนาดด้วยระบบอัตโนมัติของระบบตรวจสอบ Basler
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและตรวจรับรองประสิทธิภาพ
 • ด้วยการบันทึกสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด PR, ECR, ECN จึงมั่นใจได้ว่าคุณภาพคือสิ่งที่กำหนด ขึ้นมา ไม่ได้นำการตรวจสอบมาใช้เป็นแนวทางในการผลิต


นอกจากนี้เรายังมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ โดยฝ่าย QC จะหาข้อบกพร่องตั้งแต่จุดเริ่มต้น ดังนั้นเราจึงมีข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดว่าผู้ปฏิบัติงานในทุกกระบวนการจะต้องดำเนินการตรวจสอบด้วยตัวเองด้วย