ขั้นตอนการเคลือบ PTFE ขั้นสูงใน GMORS

GMORS มอบโซลูชันที่หลากหลายสำหรับสารละลายแรงเสียดทานต่ำที่มีต่อซีลยาง หนึ่งในเทคนิคที่น่าสนใจ อย่างมากคือการเคลือบ PTFE เป็นฟิล์มแห้งช่วยลดแรงเสียดทานของซีลโดยไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น ซึ่งเป็น ข้อได้เปรียบในสายการผลิต ขั้นตอนการเคลือบ PTFE ขั้นสูงของ GMORS ทำให้คุณได้รับซีลเคลือบที่มี คุณภาพและเชื่อถือได้ วัสดุเคลือบของ GMORS PTFE ไม่ว่าวัสดุประเภทใดจะเป็นยางค่าสัมประสิทธิ์แรง เสียดทานคงที่จะลดลงกว่า 70% ดังแสดงในรูปที่ 1. รูปที่ 1. ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของวัสดุแต่ละต... มากกว่า