โรงงานไทย

 img_24042014_190006_ufcbb.jpg

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจาก GMORS มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทำให้กำลังการผลิตของเราไม่สามารถไล่ตามธุรกิจที่ขยายตัวได้ทันและต้องขยายระยะเวลาดำเนินงานออกไป ดังนั้นเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น GMORS จึงต้องเร่งดำเนินงานเพื่อเปิดสายการผลิตใหม่ในประเทศไทย  
คุณลักษณะของ GMORS Thailand
GMORS Thailand มีกำลังคนที่มีคุณภาพ โรงงานผลิต อุปกรณ์การวัด และระบบ SAP & ERP ประการแรก GMORS มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพในการบริหารแรงงานต่างชาติเป็นเวลากว่า 20 ปี เช่น ในปี 2011 เรามีพนักงานคนไทยที่มีประสบการณ์เกือบหนึ่งร้อยคน ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการผลิตยางมาเป็นอย่างดี กำลังคนที่มีคุณภาพเป็นสิ่งมีค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ GMORS ที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ โรงงานไทยของ GMORS จะคัดเลือกพนักงานคนไทยที่มีความโดดเด่นมาเป็นตัวเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างหัวหน้างานกับคนงานไทยในอนาคต ประการที่สอง GMORS Thailand มีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและอุปกรณ์การวัดที่แม่นยำสำหรับทั้งยางโอริงและซีลแพ็คกิ้ง ประการสุดท้าย GMORS Thailand ยังใช้ SAP & ERP เพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าเช่นเดียวกับระบบที่ใช้ในสำนักงานใหญ่ที่ไต้หวัน
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต:
เครื่องตัด Barwell จากเยอรมัน
เครื่องอัดขึ้นรูป
เครื่องฉีกขอบยางจากญี่ปุ่น
ตู้อบซัลเฟอร์

อุปกรณ์การวัด:
ไมโครวิว
ออโตเกจ
เครื่องวัดความหนา
เครื่องทดสอบความแข็ง