• ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

● วัสดุที่ได้มาตรฐาน FDA ระดับ 6
● การผลิต 100~100,000 ในห้องปลอดเชื้อ
● อุปกรณ์และส่วนประกอบทางการแพทย์