บริษัทจี้เม่า ได้รับรางวัล TW Quality Product Gold Brand Award

Taiwan Quality Product Gold Brand Award

ขอแสดงความยินดีกับ จี้เม่า !!

GMORS ได้รับรางวัล Taiwan Quality Product Gold Brand by Republic of China Fine Manufacturer Association ในปี 2012