บริษัทจี้เม่า ได้เปิดตัวหนังสือพิมพ์ G-TIMES ฉบับแรกอย่างเป็นทางการแล้ว

 

ถึง คู่ค้าทางธุรกิจที่มีเกียรติของเราทุกท่าน, 

เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า เราได้เปิดตัวและตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ G-TIMES ปักษ์แรกในไตรมาสที่ 1 ปี 2012 G-TIMES ทำหน้าที่เสมือนสะพานเพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างคุณและ GMORS โดยผ่านสื่อ G-TIMES คุณจะสามารถรับข้อมูลที่คุณมีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเข้าใจการให้บริการอย่างต่อเนื่องจาก GMORS และการพัฒนาความร่วมมืออย่างมีเสถียรภาพด้วยความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ G-TIMES ยังนำเสนอด้วยเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น การพัฒนาของวัสดุ และผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับยาง ฯลฯ ดังนั้น ขอให้ทุกท่านสนุกกับการอ่าน G-TIMES และหากมีข้อสงสัยต้องการซักถามเพิ่มเติม หรือข้อคิดเห็นเสนอแนะใดๆ โปรดแจ้งให้เราทราบ คำแนะนำของคุณเป็นสิ่งที่เราน้อมรับเป็นอย่างมากกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน G-TIMES ฉบับต่อมาในไตรมาสที่ 2 ของปี