แอปพลิเคชั่นครั้งแรกของ GMORS บนออนไลน์

o-ring-master_dm.jpg


GMORS O-Ring Master เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบของซีลยางขนาดมาตรฐาน
เมื่อคุณใช้แอพฯนี้ คุณไม่จําเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือมีแคตตาล็อก เพราะ
นอกจากจะสามารถค้นหาขนาดของโอริงได้แล้ว ยังสามารถค้นหาฟังก์ชั่นของ X- Ring และ Back- Up- Ring อีกด้วย และคุณยังสามารถใช้ O- Ring Housing เพื่อเลือกโอริงที่ เหมาะสมในแอปพลิเคชั่นในมือคุณได้อีกด้วย
ฟังก์ชั่นหลักมีดังนี้

ค้นหาขนาด O - Ring, X- Ring และ Back- Up- Ring

- มีทั้งขนาดที่เป็น มิลลิเมตร และ นิ้ว

- ชุดโอริงขนาดมาตรฐานทั้งหมด : AS568, BS 4518, GB/T 3452.1, JIS B2401 P, JIS B2401 G,  JIS B2401 S, JIS B2401 V, SMS 1586 และ METRIC

- Back- Up- Ring ที่เหมาะสำหรับ โอริง AS568

- ขนาดโอริงทดแทน :  นอกจากขนาดโอริงที่จับคู่กันอย่างลงตัวแล้ว ฟังก์ชั่นทดแทนจะแนะนำขนาดที่ใกล้เคียงที่สุดโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนของการอ้างอิงของคุณ

 

O-Ring Housing ซีลลูกสูบ( Piston Sealing ) ซีลก้านสูบ (Rod Sealing) และ  Face Sealing

- มีทั้งขนาดที่เป็น มิลลิเมตร และ นิ้ว

- ซีลสถิต ( Static sealing ) : Face sealing

- ซีลพลวัต ( Dynamic sealing ) : ซีลลูกสูบ( Piston Sealing ) และ ซีลก้านสูบ (Rod Sealing)

 O_Ring-Master/android_qr-code.jpgO_Ring-Master/ios_qr-code.jpg