วิ่ง!! Basler !! วิ่ง!!

n-2011_2.jpg


บริษัทจี้เม่า ประเทศจีนได้ยกระดับโดยการเพิ่มศักยภาพระบบตรวจสอบ O-Ring ด้วย  Basler Vario. 

เพื่อนำเสนอสินค้าที่รับประกันคุณภาพ ในเดือนมีนาคม เราได้ย้าย Basler Vario ครั้งแรกไปยังโรงงานในประเทศจีน นี่คือระบบการตรวจสอบซีลอัตโนมัติล่าสุดเพื่อค้นหาข้อบกพร่องที่รุนแรง เช่น ID OD ชิ้นส่วนผสม แฟลช รอยบิ่น เติมไม่เต็ม ตัดแต่งมากเกินไป และการแยกเส้นรอยแตกและอื่น ๆ