(* ช่องกรอกข้อมูลที่จำเป็น)

จุดประสงค์ของงาน


ข้อมูลส่วนบุคคล

ชาย หญิง
(กลางวัน)
(กลางคืน)

การศึกษาและประสบการณ์

วสำเร็จการศึกษาเมื่อ
(ปี/เดือน)
วิทยาลัย
เทคโนโลยี

สำเร็จการศึกษา

เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษา

เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษา

เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษา

เข้าศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน (โปรดเริ่มจากงานปัจจุบัน)

ความสามารถด้านภาษา

*อังกฤษ
จีน

อื่นๆ

คลิกที่ภาพเพื่อเปลี่ยนรหัส