• ชุดซ่อมแซม

ชุดซ่อมแซม

GMORS ได้พัฒนาชุดกล่อง O-Ring Excavator ชุดใหม่เพื่อซ่อมแซมความต้องการของตลาด ชุด O-Ring เหล่านี้มีชุด O-Ring ที่ใช้ร่วมกันได้สะดวกสำหรับการซ่อมแซมอย่างรวดเร็ว

GMORS มีชุดซ่อมต่อไปนี้
.ชุดซ่อมรถขุด VOLVO
.CATERPILLAR ชุดซ่อมเครื่องขุด
.ชุดซ่อมเครื่องขุดเจาะ HITACHI
.ชุดซ่อมเครื่องขุดเจาะ KOMATSU
.R-134a HNBR O-Ring Kit

ชุดซ่อมรถขุด VOLVO
 
CATERPILLAR ชุดซ่อมเครื่องขุด
 
ชุดซ่อมเครื่องขุดเจาะ HITACHI
 
ชุดซ่อมเครื่องขุดเจาะ KOMATSU
 
R-134a HNBR O-Ring Kit