• ระบบสุขอนามัยและน้ำดื่ม

● FDA (ตาม FDA, CFR 177.2600)
● ผ่าน NSF (น้ำร้อนและน้ำเย็น)
● ผ่าน WRAS (น้ำร้อนและน้ำเย็น)