• ยางเอ็กซ์ริง

● ชุดผลิตภัณฑ์ AS568 series ที่ใช้วัสดุ NBR, FKM และ EPDM
● ยอมรับการสอบถามขนาดของลูกค้า

img_27022014_135925_x2eyc.jpg

Data Download

X-Ring Standard Size