GMORS

ความรับผิดชอบต่อสังคม & นโยบาย ESH

นโยบาย EHS ของบริษัทจี้เม่า
(EHS) นโยบาย GMORS สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและสุขภาพ

GMORS เป็นผู้ผลิตซีลยางระดับอินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเรา และความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ที่มีคุณภาพ และการบริการอย่างดี เราอุทิศในการสร้างสภาพ แวดล้อมการทํางานที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ มีความปลอดภัย และใส่ใจต่อเพื่อสุขภาพต่อพนักงานของ เราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

 • ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในระดับชาติและนานาชาต รวมไปถึงและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทาง ด้านความปลอดภัยและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
 • ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน และการคุ้มครองสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริม ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทั้งหมด
 • มีจุดมุ่งหมายที่ "อุบัติเหตุเป็น 0" โดยมุ่งเน้นทางด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานและการ จัดการ
 • ดําเนินการศึกษาและกิจกรรมเกี่ยวกับในเรื่อง ESH ซึ่งคือการเสริมสร้างความเข้าใจพนักงานของเรา ของการรับรู้และตระหนักถึงการเกิดอุบัติเหตุ การควบคุมความเสี่ยง การจัดการสุขภาพ การป้องกัน มลพิษ และความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 • การเชื่อมโยงกับพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และผู้รับเหมาของ GMORS ในเรื่อง ESH และ ทํางานร่วมกันที่มีต่อผลการดําเนินงานการจัดการ ESH ที่ดียิ่งขึ้น

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ในจิตวิญญาณของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวไปข้างหน้าเราได้จัดตั้ง GMORS Charity and Education Public Trust ในปี พ.ศ. 2557 เพื่อส่งเสริมสวัสดิการให้กับกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือสังคมเช่นเด็กวัยรุ่นผู้สูงอายุและชนกลุ่มน้อยที่พิการทางร่างกายหรือทางจิตใจ นอกจากนี้ยังมีสิทธิและความสนใจของสตรีสิทธิในการให้ความช่วยเหลือด้านสังคมและการสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์อาสาสมัครองค์กรทางสังคมการพัฒนาชุมชนและการศึกษาและการศึกษาทางวิชาการเพื่อรักษาความสามัคคีและการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นวัตถุประสงค์หลัก

โครงการสวัสดิการสาธารณะที่ได้รับความเชื่อถือจากประชาชนทั่วไปมีดังนี้:

 • ค่ารักษาพยาบาลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้เจ็บป่วยเรื้อรังและครอบครัวของพวกเขา
 • ครอบครัวด้อยโอกาส ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดียว และการดูแลด้านสังคมของเด็ก วัยรุ่น สตรี
 • การบริจาคหรือการอุปถัมภ์เพื่อส่งเสริมสวัสดิการสังคม หรือสถานภาพของสิทธิสตรีครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้พิการ เด็ก และวัยรุ่น
 • การบริจาคหรือการอุปถัมภ์ในงานสังคมสงเคราะห ์บริการอาสาสมัคร กลุ่มทางสังคมและการพัฒนาชุมชน
 • มอบรางวัลทุนการศึกษาที่ดีเยี่ยมสำหรับนักเรียนโรงเรียนของรัฐและเอกชน
 • เงินบริจาคสำหรับโรงเรียนของรัฐและเอกชนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพและการพัฒนาทางวิชาการ

Social Charity

TWD 40.09 million

welfare funds for low-income households, respect for the elderly on Double Ninth Festival, support for vulnerable groups.

Education and Academics

TWD 16.25 million

scholarships, funding for educational activities.

Annual public welfare projects

2024

 • Donating twenty-one 86-inch interactive screens for smart classrooms at Lukang Elementary School in Changhua County.
 • Supporting talent development in taekwondo at Fu Xing Junior High School in Changhua County.
 • Supporting talent development in soccer at Da Xing Elementary School in Fu Xing Township, Changhua County.
 • Supporting Guan Yu Elementary School in Fu Xing Township, Changhua County to promote the "Night Glow Angel Project".
 • Supporting the after-school care program at SinJuang Elementary School in Changhua County.
 • Supporting the sports day at Wen Chang Elementary School in Fu Xing Township.
 • Donating Dragon Boat Festival care fund to Lukang Township and Fu Xing Township Office.
 • Donating Dragon Boat Festival care fund to Lukang Township Office and Fu Xing Township Office.
 • Donating charitable funds to 4 social welfare organizations.
 • Providing scholarships to 17 schools to support students in need.

2023

 • Establishing a community care center in Dingnian, Fu Xing Township, Changhua County.
 • Supporting talent development in taekwondo at Fu Xing Junior High School in Changhua County.
 • Supporting talent development in soccer at Da Xing Elementary School in Fu Xing Township, Changhua County.
 • Supporting Guan Yu Elementary School in Fu Xing Township, Changhua County to promote the "Night Glow Angel Project".
 • Supporting the art class graduation exhibition at Lukang Junior High School in Changhua County.
 • Donating funds to support the "Blessed Lunch" program at Lukang High School in Changhua County.
 • Donating Dragon Boat Festival care fund to Lukang Township Office and Dragon Boat Festival, Double Ninth Festival care fund to Fu Xing Township Office.
 • Donating charitable funds to 9 social welfare organizations.
 • Providing scholarships to 17 schools to support students in need.

2022

 • Donating one baby stroller to Fu Xing Township Public Kindergarten in Changhua County.
 • Donating two rehabilitation buses to Changhua County.
 • Sponsoring a public charity road race event.
 • Donating funds to support the “Blessed Lunch” program at Lukang High School in Changhua County.
 • Supporting talent development in soccer at Da Xing Elementary School in Fu Xing Township, Changhua County.
 • Supporting talent development in athletics at Lukang Junior High School in Changhua County.
 • Supporting talent development in taekwondo at Fu Xing Junior High School in Changhua County.
 • Donating Dragon Boat Festival care fund to Lukang Township Office and Dragon Boat Festival, Double Ninth Festival care fund to Fu Xing Township Office.
 • Donating charitable funds to 7 social welfare organizations.
 • Providing scholarships to 17 schools to support students in need.

2021

 • Donating a ONE-SEVEN small chemical water tank truck to Lukang Fire Bureau in Changhua County.
 • Supporting talent development in soccer at Da Xing Elementary School in Fu Xing Township, Changhua County.
 • Supporting talent development in taekwondo at Fu Xing Junior High School in Changhua County.
 • Supporting talent development in soccer at Lu Dong Elementary School in Lukang Township, Changhua County.
 • Supporting talent development in baseball at Qianqiu Elementary School in Nantou County.
 • Donating Mid-Autumn Festival care fund to Lukang Township Office and Mid-Autumn Festival, Double Ninth Festival care fund to Fu Xing Township Office.
 • Donating charitable funds to 9 social welfare organizations.
 • Providing scholarships to 16 schools to support students in need.

2020

 • Donating one dragon boat to the “Lukang International Dragon Boat Championship.”
 • Sponsoring the reading program for teachers and students at Fu Xing Junior High School in Changhua County.
 • Donating funds for the blood donation event in Changhua County for the year 2020.
 • Supporting talent development in athletics at Lukang Junior High School in Changhua County.
 • Supporting talent development in sports class at Lu Ming Junior High School in Changhua County.
 • Supporting talent development in soccer at Da Xing Elementary School in Fu Xing Township, Changhua County.
 • Donating Dragon Boat Festival care fund to Lukang Township Office and Dragon Boat Festival, Double Ninth Festival care fund to Fu Xing Township Office.
 • Donating charitable funds to 8 social welfare organizations.
 • Providing scholarships to 25 schools to support students in need.

2019

 • Supporting talent development in athletics at Lukang Junior High School.
 • Supporting talent development in soccer at Da Xing Elementary School.
 • Supporting the participation of the dragon boat team from Fu Xing Junior High School in the "Kaohsiung International Dragon Boat Championship.
 • Supporting the participation of the soccer team from Da Xing Elementary School in the "Shizuoka Prefecture Soccer Championship" in Japan.
 • Supporting the participation of the soccer team from Wu Quan Junior High School in Taichung City in the "Italy International Championship."
 • Supporting the participation of Lukang High School in the "FLL(FIRST LEGO League) Australia World Robotics Championship."
 • Supporting the participation of the taekwondo team from Fu Xing Junior High School in the "Hualien Pacific Cup Taekwondo Championship."
 • Donating Dragon Boat Festival care fund to Lukang Township Office and Tomb Sweeping Day, Double Ninth Festival care fund to Fu Xing Township Office.
 • Donating charitable funds to 8 social welfare organizations.
 • Providing scholarships to 20 schools to support students in need.

2018

 • Supporting talent development in soccer and table tennis at Guan Yu Elementary School in Fu Xing Township.
 • Supporting talent development in athletics at Lukang Junior High School.
 • Supporting the taekwondo team from Fu Xing Junior High School to participate in the "National Secondary School Championship."
 • Supporting talent development in soccer at Da Xing Elementary School in Fu Xing Township.
 • Supporting the soccer team from Wu Quan Junior High School in Taichung City to participate in international championships.
 • Donating Dragon Boat Festival care fund to Lukang Township Office and Tomb Sweeping Day care fund to Fu Xing Township Office.
 • Donating charitable funds to 11 social welfare organizations.
 • Providing scholarships to 5 schools to support students in need.

2017

 • Supporting Fu Xing Junior High School's taekwondo team in the "National Secondary School Championship."
 • Supporting talent development in athletics at Lukang Junior High School.
 • Supporting soccer talent development at Da Xing Elementary School.
 • Supporting Fu Xing Junior High School's dragon boat team in the "Kaohsiung International Dragon Boat Championship."
 • Donating Tomb Sweeping Day care fund to Lukang Township Office and Fu Xing Township Office.
 • Donating charitable funds to 9 social welfare organizations.
 • Providing scholarships to 6 schools to support students in need.

2016

 • Donating charitable funds to 8 social welfare organizations.
 • Providing scholarships to 7 schools to support students in need.

2015

 • Donating charitable funds to 5 social welfare organizations.
 • Providing scholarships to 7 schools to support students in need.

2014

 • Donating charitable funds to 5 social welfare organizations.