GMORS

2017/04/06
วีดิทัศน์

แสงแดดที่อบอุ่นสว่างไสวสาดส่องถนนในหมู่บ้านติ้งเหนียน (DingNian) เมืองชางหัว (ChangHua) เป็นจุดเริ่มต้นที่ GMORS เกิดขึ้นมา เป็นเวลาหลายปีแล้วที่เรายึดมั่นในการผลิตซีลที่มีคุณภาพสูงสุดโดยการใช้เทคนิคการวิจัยและความสามารถพัฒนาที่ได้รับการกลั่นกรอง เราให้ความสำคัญกับความพึงพอใจในการทำงานและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความสัมพันธ์โดยการใช้การประชุมร่วมกับพนักงาน เราภูมิใจที่ได้ให้ความใส่ใจอย่างพิถีพิถันในทุกรายละเอียดด้วยแรงบันดาลใจที่แน่วแน่และไม่หยุดนิ่งของเรา จากโรงงานเก่าสู่ไซต์ใหม่ๆ ตั้งแต่อดีตสู่อนาคต เรายังคงมุ่งมั่นต่อไป GMORS เติมเต็มความฝันของเราให้มีความสุ

2013/09/02
วีดิทัศน์