GMORS

ภารกิจของซีลไฮดรอลิคคือการป้องกันการรั่วซึมของของเหลวจากกระบอกสูบ ซีลไฮดรอลิกยังต้องทนแรงดันสูงและอุณหภูมิสูง

GMORS มีซีลหลากหลายชนิดสำหรับการใช้งานทั่วไปภายในกระบอกไฮดรอลิก เราพัฒนาวัสดุที่เหมาะสมซึ่งสามารถต้านทานการสึกหรอได้ดี

ซีลปัดน้ำฝน - UA2 / UA4
 

ซีลสมมาตรและลูกสูบ - UF1 / UF2 / UF4 / UH1 / UH2
    

ซีลลูกสูบ - UC6

Inquiry