GMORS

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

V-Seal

ชุดซ่อมแซม

ซีล T

ซีลนิวเมติก

ซีลไฮดรอลิก

ยางเอ็กซ์ริง

รายการชุด O-Ring Kit

ลูกยาง

วงแหวนตรงกลาง (เซนเตอร์ริ่งริง)

แหวนยางรองรับแรงดัน

แหวนรอง

โอริง

โอริงขนาดไม่จำกัด