GMORS

ปลอกยาง

โดยทั่วไปแล้ว grommets จะถูกใช้เมื่อสายผ่านทะลุหรือเจาะแผ่นโลหะหรือปลอกพลาสติก.
Grommets ผลิตขึ้นในหลากหลายขนาดและรูปร่างเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน GMORS สามารถผลิต grommets เพื่อเก็บสายเคเบิล (wire) ไว้ใน min. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 มม.
Grommets ทำจากยางหรือ elastomer อื่น ๆ ซึ่งสามารถลดการสั่นสะเทือนในการส่งผ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนหรือการสั่นสะเทือน.
Grommets ยังสามารถป้องกันสายไฟและสายไฟจากการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกอากาศและของเหลว.
 

Inquiry