การรับรองคุณภาพ


การยึดมั่นในหลักการสูงสุดเรื่องคุณภาพด้วย “การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” ทำให้ Gmors ได้รับการยอมรับว่ามีคุณสมบัติของผู้ผลิตระดับโลกจากใบรับรองต่างๆ ซึ่งเป้าหมายคือความ “สมบูรณ์แบบ”จะเป็นสิ่งที่เรายึดมั่น และเราขอน้อมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคุณอย่างจริงใจ
“Proud of our quality, respect our customers” is GMORS’ quality policy. The quality policies stand on management idea, all members must follow to implement the quality policy.ใบรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ AS9100D / JIS Q 9100:2016 / EN9100:2016
 

ใบรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ IATF 16949:2016

โรงงานไต้หวัน

โรงงานจีน

IATF 16949 (Taiwan Plant)  IATF (Taiwan Plant)


IATF 16949:2016 (China Plant)IATF 16949:2016 (China Plant)  


โรงงานไทย


IATF 16949:2016 (Thailand Plant)  IATF 16949:2016 (Thailand Plant)ใบรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

โรงงานไต้หวัน & โรงงานไทย

โรงงานจีน

ISO 9001 (Taiwan & Thailand Plant)   ISO 9001 (Taiwan & Thailand Plant)


 

ISO 9001 (China Plant)   


 


ISO 14001 : 2015 

โรงงานไต้หวัน

โรงงานจีน

ISO 14001 (Taiwan Plant)


 

ISO 14001 (China Plant)


 


OHSAS 18001 Occupational Health & Safety Management System
Taiwan Plant
OHSAS 18001 (Taiwan Plant)


TAF (ระบบห้องปฏิบัติการ)  
ใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการภายในที่มีอุปกรณ์ครบ

อังกฤษ

LAB TAF 17025 Certified (English)LAB TAF 17025 Certified (English)LAB TAF 17025 Certified (English)

จีน

LAB TAF 17025 Certified (Chinese)LAB TAF 17025 Certified (Chinese)LAB TAF 17025 Certified (Chinese)