การยึดมั่นในหลักการสูงสุดเรื่องคุณภาพด้วย “การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” ทำให้ Gmors ได้รับการยอมรับว่ามีคุณสมบัติของผู้ผลิตระดับโลกจากใบรับรองต่างๆ ซึ่งเป้าหมายคือความ “สมบูรณ์แบบ”จะเป็นสิ่งที่เรายึดมั่น และเราขอน้อมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคุณอย่างจริงใจ


ใบรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ AS9100C  


ใบรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO/TS-16949:2009

โรงงานไต้หวัน

โรงงานจีน

ISO/TS-1694 (Taiwan Plant)  ISO/TS-1694 (Taiwan Plant)


ISO/TS-1694 (China Plant)ISO/TS-1694 (China Plant)  


โรงงานไทย


ISO/TS-1694 (Thailand Plant)  ISO/TS-1694 (Thailand Plant)ใบรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008

โรงงานไต้หวัน & โรงงานไทย

โรงงานจีน

ISO 9001 (Taiwan & Thailand Plant)   ISO 9001 (Taiwan & Thailand Plant)


 

   


 


ISO 14001 : 2004 

โรงงานไต้หวัน

โรงงานจีน


 

ISO 14001 (China Plant)


 


TAF (ระบบห้องปฏิบัติการ)  
ใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการภายในที่มีอุปกรณ์ครบอังกฤษ

LAB TAF 17025 Certified (English)LAB TAF 17025 Certified (English)LAB TAF 17025 Certified (English)

จีน

LAB TAF 17025 Certified (Chinese)LAB TAF 17025 Certified (Chinese)LAB TAF 17025 Certified (Chinese)