• แหวนรอง

แหวนรอง

.การอัดขึ้นรูปเพื่อให้เกิดความแม่นยำสูง
.การตัดด้วยเครื่องกลึง
.พิมพ์ขึ้นรูปตามแบบของลูกค้า

DATA DOWNLOAD

Washer Standard Size