• แหวนรอง

● การอัดขึ้นรูปเพื่อให้เกิดความแม่นยำสูง
● การตัดด้วยเครื่องกลึง
● พิมพ์ขึ้นรูปตามแบบของลูกค้า