GMORS

บทความ G-TIMES

Back to list

FKM อุณหภูมิต่ำพิเศษเพื่ออายุการซีลปิดผนึกที่ดีขึ้น

2019 / 12 / 13
Articles
10345

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษในรถยนต์ ทำให้มีจำนวนเครื่องยนต์ของรถยนต์มากขึ้น จึงได้มีการใช้เทคโนโลยี Gasoline Direct Injection (GDI) แม้ว่า GDI จะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซ NOx ได้ แต่ความดันของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ฉีดเข้าไปในห้องเผาไหม้จะอยู่ในระดับที่สูงขึ้นมาก

การเพิ่มขึ้นของความดันจะส่งผลให้ปริมาตรอิสระของโมเลกุลลดลง ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (Tg) ของวัสดุยางเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของ Tg จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ประมาณ 1ºC (1.8ºF) สำหรับความดันที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ 52bar (750psi).

ในฐานะที่เป็นวัสดุอีลาสโตเมอร์ภายใต้สภาวะการใช้อุณหภูมิต่ำใกล้เคียงกับอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะของแก้ว จึงมีการเปลี่ยนแปลงสถานะจากสถานะที่เหมือนยางเป็นสถานะคล้ายแก้ว ทำให้สูญเสียความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการทำงานภายใต้ความดันเนื่องจากมีความเปราะบางมากขึ้น กรณีเด่นชัดที่สุดที่เกิดจากความผิดพลาดของโอริงคือภัยพิบัติของกระสวยอวกาศชาเลนเจอร์เมื่อปี 1986 เพราะซีลโอริงซึ่งเป็น FKM ไม่ได้ออกแบบมาให้ทนต่อสภาวะอุณหภูมิที่ต่ำเป็นพิเศษในขณะที่ปล่อยกระสวย

การเลือกใช้อีลาสโตเมอร์ที่เหมาะสมสำหรับงานซีลปิดผนึกที่อุณหภูมิต่ำเป็นสิ่งสำคัญ GMORS ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาอีลาสโตเมอร์ FKM ที่อุณหภูมิต่ำมากโดยใช้โมโนเมอร์หรือสารตั้งต้นในกลุ่ม perfluorinated อย่างไรก็ตามต้องมีการพิจารณาข้อกำหนดอื่น ๆ เช่น การบีบอัดระดับต่ำ, การพองตัวของปริมาตรที่ต่ำลง, ความต้านทานต่อสารเคมีและคุณสมบัติเชิงกลอื่น ๆ เนื่องจากส่วนประกอบของซีลยางมักจะสัมผัสกับอุณหภูมิ, ความดันและตัวกลางที่เป็นของเหลวที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ตามที่แสดงในแผนภูมิ 1 ด้านล่าง เราได้พัฒนาสูตรวัสดุตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในเรื่องของสี, ความแข็งและความต้านทานต่ออุณหภูมิต่ำ ในบรรดาคุณสมบัติต่าง ๆ แล้วความต้านทานต่ออุณหภูมิต่ำสุดสามารถต่ำได้ถึง TR10: -45 °C (-49 °F) และมีค่าความแข็งที่ระดับ SHORE A 60 ~ 90

นอกเหนือจากการตอบสนองความต้องการอุณหภูมิต่ำของลูกค้าแล้วซีลของเรายังมีความทนทานต่อการบีบอัดก๊าซอย่างรวดเร็ว (RGD) สารเคมีและมีความทนทานสูง สำหรับตลาดบ่อน้ำมันขอแนะนำให้ใช้สารประกอบที่ได้รับการรับรองจาก NORSOK M710 RGD V9181AA (-40 °C) และ V9194AA (-45 °C)

TR10 TR10:  -35˚C (-31˚F) TR10:  -40˚C (-40˚F) TR10:  -45˚C (-49˚F)
สารประกอบของ GMORS V7084AA V8084AC V8184AA V9084AA V6081AA V7081AA V7581AA V9181AA V7094AA V9194AA
สี ⬤ดำ ⬤สีน้ำตาล ⬤ดำ ⬤ดำ ⬤ดำ ⬤ดำ ⬤ดำ ⬤ดำ ⬤ดำ ⬤ดำ
ความแข็ง, (Shore A) 72 83 83 88 63 73 79 91 71 89.5
การทดสอบการหดตัวที่อุณหภูมิต่ำ , TR10 -35.9˚C -36.2˚C -35.4˚C -36.4˚C -40.6˚C -40.4˚C -40˚C -40˚C -44.5˚C -44.7˚C
ใบรับรองการทดสอบ NORSOK M-710 และ ISO23936-2 RGD X X X X X X X X

(ตารางที่ 1)

การใช้ซีลที่ทนอุณหภูมิต่ำในตลาดจะแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดยานยนต์ การบินและอวกาศ และบ่อน้ำมัน โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาวัสดุยางไปจนถึงการออกแบบแม่พิมพ์และการผลิตสินค้าในขั้นสุดท้าย GMORS มุ่งเน้นไปที่แนวคิด “ซีลเดียวเหมาะกับทุกอย่าง” หรือ “One Seal Fits All” (ตารางที่ 2)

การซีลระยะยาว ความเข้ากันได้ทางเคมี อุณหภูมิต่ำ
  • ชุดบีบอัด
  • CSR (การผ่อนแรงบีบอัด)
  • การปกป้อง
  • เอทานอล
  • เมทานอล
  • ดีเซล
  • ไบโอดีเซล
  • มั่นใจในความปลอดภัย
  • แรงกดดันที่สูงขึ้น
  • การซีลแบบไดนามิกเคลื่อนที่ 

(ตารางที่ 2)แนวคิดการออกแบบ “ซีลเดียวเหมาะกับทุกอย่าง”

นอกจากความทนทานต่ออุณหภูมิต่ำแล้ว ผลิตภัณฑ์ของเรายังสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้ซีลปิดผนึกในเชื้อเพลิงที่มี MeOH / EtOH และในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลและสื่อนำอื่น ๆ (ตารางที่ 3) ในขณะเดียวกันเราก็คำนึงถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ซึ่งผู้ใช้ของเรากังวลมากที่สุดในการหาวิธีการซีลปิดผนึกที่ดีที่สุด

FKM ที่อุณหภูมิต่ำเป็นพิเศษช่วยปรับปรุงเรื่องความต้านทานของชุดบีบอัดน้ำมันเชื้อเพลิงและประสิทธิภาพในอุณหภูมิต่ำ
ultra-low-fkm-arrow
(ตารางที่ 3)